Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt  

Wynagrodzenie


Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawnicze jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem.

Wynagrodzenie może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego stałą stawką miesięczną w umowie albo może być ustalone doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności sprawy oraz konieczny nakład pracy.

Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz.U. z 2013 r. poz. 490).


Radca Prawny Marcin Malaga
ul. Kościuszki 15A
56-300 Milicz
Tel. 662-758-935
 

Strona główna | O kancelarii | Zakres Usług | Wynagrodzenie | Kontakt  
Kancelaria Radcy Prawnego   Milicz 2014r.
Projektowanie stron